Ostrzeżenie!
Spółka TAURON Zielona Energia nie oferuje żadnych zasileń portfela inwestycyjnego, prosimy uważać na wszelkie fałszywe komunikaty i nie klikać w przesyłane linki.

Przestrzegamy również przed podawaniem wszelkich poufnych informacji.
W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 774 20 32.

Projekty gotowe do budowy

Zapraszamy do współpracy firmy deweloperskie zainteresowane sprzedażą projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, o dowolnej mocy, posiadające status gotowych do budowy – wydane i prawomocne pozwolenie na budowę na farmę wraz z całą infrastrukturą.

Kontakt

Rafał Dąbrowski
Dyrektor ds. Akwizycji
rafal.dabrowski@tauron.pl

Nasze podejście inwestycyjne oparte jest na przejrzystości, partnerstwie i zaufaniu. Jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem, będącym częścią jednej z największych Grup Energetycznych w Polsce, ukierunkowanym na realizację celu jakim jest budowa nowych mocy w źródłach OZE.

Współpracę zaczynamy od przeprowadzenia audytu projektu, po której jesteśmy gotowi do złożenia atrakcyjnej oferty.

TAURON Zielona Energia

Najlepszy partner na rynku!