Ostrzeżenie!
Spółka TAURON Zielona Energia nie oferuje żadnych zasileń portfela inwestycyjnego, prosimy uważać na wszelkie fałszywe komunikaty i nie klikać w przesyłane linki.

Przestrzegamy również przed podawaniem wszelkich poufnych informacji.
W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 774 20 32.

TAURON Zielona Energia

Logo TAURON

TAURON Zielona Energia wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TAURON. Spółka została powołana 4 marca 2019 roku, a jej głównym zadaniem jest konsolidacja kompetencji
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. TAURON Zielona Energia odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także za prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

TAURON Zielona Energia została dedykowana do prowadzenia wszystkich projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w Grupie Kapitałowej TAURON.

Działanie TAURON Zielona Energia to nie tylko poszukiwanie, ale i pozyskiwanie nowych lokalizacji dla nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, w zakresie farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Spółka zajmuje się jednocześnie zintensyfikowanym monitorowaniem i analizowaniem aktualnego stanu rynku, zarówno pod kątem pozyskiwania gruntów pod dzierżawę, jak i nabywaniem projektów w trakcie budowy, bądź już ukończonych czy w trakcie projektowania, uzgodnień, pozwoleń.

TAURON Zielona Energia odpowiedzialna jest również za badanie potencjalnych nieruchomości pod kątem ich uwarunkowań środowiskowych, technicznych i administracyjnych oraz możliwością ich wykorzystania w celu zwiększenia zasobów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii dla Grupy Kapitałowej TAURON.

Spółka wykonuje wstępne analizy i koncepcje techniczne dla wyznaczonych obszarów i gruntów, jednocześnie prowadząc negocjacje z właścicielami gruntów.

Monika Piątkiewicz

Wiceprezes zarządu

Elżbieta Dratwińska

Wiceprezes zarządu