⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
Apelujemy o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej!

Magazyny energii

Minimalne wymagania działki pod wielkoskalowe magazyny energii:

Powierzchnia do 2ha, Mile widziana klasa bonitacyjna gruntu IV lub niższa, Dojazd do drogi utwardzonej, Bliskość infrastruktury elektroenergetycznej stanowi o dodatkowej atrakcyjności działki.

Poszukujemy gruntów pod budowę wielkoskalowych magazynów energii:

Zagospodarujemy tereny publiczne, które są niewykorzystane – np. pogórnicze, zdegradowane, zrekultywowane, w sąsiedztwie zakładów przemysłowych itp.

Co proponujemy:

Długoterminową dzierżawę (max. 29 lat) z atrakcyjnym czynszem, Waloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji, Zwrot nakładów na podatek gruntowy, Rzetelną umowę dzierżawy zabezpieczającą właściciela, z gwarancją utylizacji (przywrócenia terenu do stanu poprzedniego) po okresie dzierżawy.

Poszukujemy:

Powierzchnia do 2ha, Mile widziana klasa bonitacyjna gruntu IV lub niższa, Bliskość infrastruktury elektroenergetycznej stanowi o dodatkowej atrakcyjności działki.

Właściciel terenu ma zagwarantowany stały dochód roczny - podlegający corocznej indeksacji. Teren, na którym będzie eksploatowany magazyn energii będzie ogrodzony i utrzymany w należytej kulturze. Po zakończeniu umowy magazyny energii zostaną zdemontowane i uprzątniemy teren oraz przywrócimy gruntom ich dotychczasowy charakter, Magazyny energii to stabilizacja pracy sieci energetycznej na terenie gminy, Dzięki lokalizacji wielkoskalowych magazynów energii, gmina każdego roku otrzymywać będzie solidny zastrzyk środków pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości.

Gmina zyska status dbającej o środowisko i przyczyniającej się do transformacji energetycznej.