Ostrzeżenie!
Spółka TAURON Zielona Energia nie oferuje żadnych zasileń portfela inwestycyjnego, prosimy uważać na wszelkie fałszywe komunikaty i nie klikać w przesyłane linki.

Przestrzegamy również przed podawaniem wszelkich poufnych informacji.
W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 774 20 32.

Poznaj Zielone inwestycje TAURONA!

Ogłoszona 22 czerwca 2022 roku Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. W TAURON Zielona Energia napędzamy Zielony Zwrot TAURONA i realizujemy projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych. W 2024 roku realizujemy osiem inwestycji o łącznej mocy powyżej 360 MW. W tym roku planowane jest oddanie do użytku trzech farm wiatrowych oraz jednej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy ponad 177 MW. W trakcie budowy są kolejne dwie farmy wiatrowe i dwie farmy fotowoltaiczne (w tym jedna realizowana w formule cable pooling).

  • 10
  • 20
  • 30
  • Aktualności na stronie
  • 1